Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky
APATYKÁŘ®APAVISIONLÉKÁRNICKÁ INZERCE®pharma APATYKÁŘ®ČESKÁ APATYKARODINNÁ LÉKÁRNA

lékárenský PODCAST

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ PODCASTŮ APATYKÁŘ®

Stáhnutím či poslechem souboru s digitálním obsahem – podcastu (dále jen „Apatykářův podcast“) vyrobeným a vlastněným PharmDr. Martinem Dočkalem – APATYKÁŘ® (dále „APATYKÁŘ®“) souhlasíte, že jste vázáni následujícími podmínkami:

1. Licence

Kromě těchto podmínek Licence poskytuje APATYKÁŘ® neexklusivní licenci ke stažení Apatykářova podcastu na pevný disk Vašeho počítače, popř. jiný pevný disk, mobilní telefon, iPod, iPhone, MP3 přehrávač, jiné elektronické zařízení apod. na dobu 7 dnů od data zveřejnění podcastu. Po uplynutí této lhůty si můžete jakýkoli Apatykářův podcast poslechnout bezplatně pouze na stránkách 1. ČESKÉHO LÉKÁRENSKÉHO PODCASTU. Jedinou výjimkou jsou podcasty divize pharmaAPATYKÁŘ, které jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost a jsou pro ni dostupné pouze na stránkách webu pharmaAPATYKÁŘ.

2. Používání Apatykářova podcastu

 1. Apatykářův podcast je POUZE pro Vaše nekomerční použití. Je přísně zakázáno pořizovat kopie, reprodukce, veřejné produkce, vysílat, zasílat, linkovat z webovských stránek třetích stran, přenášet či jinak zveřejňovat obsah Apatykářova podcastu, prodávat jej či jinak poskytovat třetí straně na komerční bázi.
 2. Není povoleno editovat, měnit, přizpůsobovat či používat Apatykářův podcast, stejně jako jej doplňovat či kombinovat s jiným materiálem.
 3. Není povoleno stahovat nebo používat Apatykářův podcast s cílem propagovat, reklamovat, podporovat nebo naznačovat spojení mezi Vámi (nebo třetí stranou) a APATYKÁŘ®, jeho zástupci a zaměstnanci, nebo spolupracovníky APATYKÁŘ®.
 4. Není povoleno používat Apatykářův podcast jakýmkoli způsobem, který by mohl APATYKÁŘ® poškodit nebo jiným způsobem způsobit škody APATYKÁŘ®.

3. Omezení odpovědnosti

 1. Apatykářův podcast je připravován APATYKÁŘ® „tak, jak je“ a APATYKÁŘ® nedává žádné garance ve vztahu k podcastům. APATYKÁŘ® odmítá jakékoli odvozené a zákonné záruky ve vztahu k APATYKÁŘ® v maximální míře povolené zákonem.
 2. Podcasty portálu APATYKÁŘ® neobsahují žádné chyby, viry nebo defekty, avšak portál nezaručuje, že se toto nemůže stát v případě, že si podcast stáhnete a budete jej užívat o své svobodné vůli a na vlastní riziko vlastními prostředky. Doporučuje se použít všechna smysluplná opatření k ochraně Vašeho počítače před těmito riziky. Portál nezodpovídá v žádném případě za škody nebo poškození, která mohou vzniknout jako následek připojení nebo nesprávného stažení či užití Apatykářova podcastu.
 3. Každé ustanovení bodu 3 platí separátně samo o sobě a je nezávislé na ostatních.

4. Náhrada škod

Tímto souhlasíte s odškodněním, krytím a obhajobou APATYKÁŘ® při respektování všech náhrad škod, plateb a nákladů, včetně přiměřených legálních poplatků a nákladů právních sporů vyplývajících z nebo jako následek jakéhokoli porušení podmínek této Licence nebo jinak v souvislosti s Vaším užitím Apatykářova podcastu.

5. Intelektuální majetková práva

Všechny tituly, vlastnická práva a intelektuální majetková práva v a k Apatykářovu podcastu musejí zůstat vlastnictvím APATYKÁŘ® (příp. třetích stran, pokud takto uvede APATYKÁŘ®).

6. Omezení

 1. APATYKÁŘ® může omezit, přerušit či ukončit všechny nebo některé Apatykářovy podcasty nebo váš přístup k nim kdykoli na základě vlastního uvážení bez záruky (např. z důvodu bezpečnostního rizika, poškozování dobrého jména apod.).
 2. Ustanovení 3, 4, 5 a 7 zůstávají nadále v platnosti i přes omezení této Licence.

7. Obecné podmínky

 1. Nesmíte postoupit, pověřit, sublicencovat nebo jinak nakládat s Vaším právem nebo obligací v této Licenci.
 2. Tato Licence má být interpretována v souladu s jakýmkoli právním předpisem a podmíněnou exklusivní judikaturou ČR.
 3. Jakékoli opomenutí nebo odklad kteroukoli stranou v uplatňování svých práv za účelem zajištění této dohody není vykládáno jako zřeknutí se těchto práv jak nyní, tak i v budoucnosti.
 4. Tato Licence platí pro všechny Apatykářovy podcasty zveřejněné na jakémkoli webu skupiny APATYKÁŘ®.net.

PROJEKT APAVISION

APAvision 8Pharmaceutical care in Europe face to face the pandemic

RUBRIKY


STATISTIKA

Poslechnuto:
- celkem: 51423912
- tento týden: 105854
- průměrně týdně: 93794
Pravidelných posluchačů: 698104
Podcastů v archivu: 314

JAK NA TO

Copyright © 2008-2021, PharmDr. Martin Dočkal
Lékárenský PODCAST.cz je součástí skupiny APATYKÁŘ®. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele | Přístupný web | Licenční podmínky
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI-AAA
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.
Web je archivován v rámci projektu Národní knihovny ČR WebArchiv.